เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเล ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ใบอนุญาติเลขที่ : 11/08794 (clicks) Line ID : 2utravel


โฮจิมินห์ ตะลุยทะเลทราย : โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
[4วัน3คืน]   บินแอร์เอเชีย(FD)
วันเดินทาง : 6-9/ 13-16 ต.ค / 3-6/ 10-13/ 24-27พ.ย / 1-4 / 10-13/ 15-18/ 22-25 ธ.ค.60
ท่านละ 11900 บาท
วันเดินทาง : 5-8 / 12-15/ 19-22/ 26-29 ม.ค.61/ 2-5 / 9-12 ก.พ./9-12 / 16-19/ 23-26/ 30 มี.ค -2 เม.ย.61
ท่านละ 11900 บาท
วันเดินทาง(ช่วงเทศกาล) :
20-23 ต.ค/ 2-5/ 8-11/ 9-12 ธ.ค.60 12900 บาท
29 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 13900 บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงคก์ู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น ้าไซง่อนยามค ่าคืนพรอ้มอาหาร เย็น+ชมโชว์บนเรอื -
วันที่ 2 โฮจมินิห์-ฟานเทยีด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมล าธาร FAIRYSTREA
วันที่ 3 ดาลทั-Crazy house-พระราชวงัฤดูรอ้น-นั่งกระเช้าไฟฟ้ า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาด ราตรดีาลทั 
วันที่ 4 ดาลทั-โฮจมินิห์-จตัรุสัโฮจมินิห์-อนุสาวรยีป์ระธานาธบิดโีฮจมินิห์-โบสถน์อรธ์เธอดมั-ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถนั–กรุงเทพฯ -
อาหาร : 10 มื้อ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

สอบถามเพิ่มเติม : 02-6934100 , 02-6934690 , 086-9449440

จองที่นั่ง หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์
ชื่อโปรแกรม :   โฮจิมินห์ ตะลุยทะเลทราย
เดินทางวันที่ :  
จำนวนผู้เดินทาง :   ผู้ใหญ่  คน เด็ก (2 - 12 ปี)  คน
ชื่อผู้ติดต่อ :    *
เบอร์โทร :   อีเมล์ :  
ข้อความ :  
เปลี่ยนรูปภาพใหม่
--> ช่องนี้ ใส่ ตัวอักษร(หรือ ตัวเลข) 5 ตัว ที่เห็นในกรอบสีแดง ด้านซ้ายมือ ค่ะ

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ด้วยค่ะ
เพื่อที่ทางพนักงานจะติดต่อกลับหาท่าน เพื่อให้บริการข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆและดำเนินการให้เร็วที่สุด
ขอบคุณมาก ค่ะ

หน้าหลัก | บริษัททูยูทราเวล | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย | ทัวร์พม่า เขมร ลาว
| ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์สหรัฐอเมริกา แคนาดา

บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 32 ถ.พระรามที่2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
Tel: 02-898-3230 / Fax: 02-8985051 / Mobile: 089-4561126 , 086-9449440
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2017 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 1360195