เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม พม่า ลาว สิงคโปร์ มาเล ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ใบอนุญาติเลขที่ : 11/08794 (clicks) Line ID : 2utravel


ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่


HKG CX : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3วัน 2คืน บิน CX
ช้อปปิ้งหลอหวู่ –โชว์น้ำแบบ 3 D
วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุง - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค./ 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 ก.ย./ 23-25, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29 ต.ค./3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ย.2560 8999บาท
13-15, 20-22 ต.ค.2560 12999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
HKG+SZX - CX : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4วัน 3คืน บิน CX
วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - หมู่บ้านจำลองฮอลแลนด์
2-4, 9-11, 16-18, 23-25 ส.ค.60 7999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Summer HKG : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3วัน 2คืน บิน CX
ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา
ชมเมืองจำลองจีน หมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมชมโชว์
29-31 ก.ค. / 19-21, 26-28 ส.ค. 60 11999บาท
12-14 ส.ค. 60 15999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Easy Funny : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน บิน CX
สักการะพระใหญ่นองปิง
พิเศษ !!! เมนู เป๋าฮื่อ+ไวน์แดง
ขอพรรับโชคที่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) วัดหวังตาเซียน
04-06 ส.ค. 60 11900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
HKG06 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน บิน EK
หมุนกังหันเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดแชกงหมิว
พิเศษ!!เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.ย.2560 7999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน บิน CX
วัดหวังต้าเซียน-หาดรีพัลส์เบย์
วัดไป๋หลินสวนหยวนหมิงหยวน
09-11,23-25 ก.ย.60 9799บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
HKG Shantou : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ซัวเถา 4วัน 3คืน บิน HX
ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป !!!
03-06, 10-13,17-20, 24-27ส.ค./ 31 ส.ค.- 03 ก.ย./ 07-10, 14-17, 21-24 ก.ย.60 15999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา

HKG ไหว้พระ 9วัด - CX : ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน บิน CX
 นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง
 พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู
หมานโหม๋ , วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)
27-29 ก.ค./ 3-5, 17-19, 24-26 ส.ค./ 31 ส.ค.-2 ก.ย.60 17900บาท
10-12 ส.ค.60 20900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Special HKG : ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน บิน CX
ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียน
22-24, 29-31 ก.ค. 60 12999บาท
12-14 ส.ค. 60 17999บาท
21-23 ต.ค. 60 18999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
ไหว้พระ 9วัด : ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน บิน HX
เจ้าแม่ทับทิม ... เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น ... เจ้าพ่อแชกง
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ... เจ้าพ่อกวนอู... เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
เจ้าพ่อหวังต้าเซียน ... วัดจี๋หลิน... พระใหญ่วัดโป่หลิน
21-23 ก.ค.60 16999บาท
28-30 ก.ค.60 17999บาท
11-13 ส.ค.60 17999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..

Lantao + Peaktram : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน บิน CX
หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว
22-24, 29-31ก.ค./ 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค.60 16999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
VIP HONGKONG : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน บิน EK
EK BUSINESS CLASS
12-14 สิงหาคม 2560 27900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
ฮ่องกง มาเก๊า


Macau PRO : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน บิน FD
เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว
21-23, 22-24 ก.ค./ 11-13, 13-15, 18-20, 19-21 ส.ค.60 11900บาท
28-30, 29-31 ก.ค.60 12900บาท
12-14 ส.ค.60 12900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
3 เมือง - CX : มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3วัน 2คืน บิน CX
ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์
21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ก.ค.60 13900บาท
11-13, 12-14 ส.ค.60 17900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
HKG-Macau : มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 4วัน 3คืน บิน EK
ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
พักฮ่องกง 1 คืน มาเก๊า 1 คืน จู่ไห่ 1 คืน
04-07, 25-28 ส.ค. / 01-04, 08-11, 22-25 ก.ย.2560 17900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
HKG MFM - CX : ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน บิน CX
นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ได้ อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจิมซาจุ่ย
04-06, 18-20, 25-27, 26-28 ส.ค.60 17999บาท
11-13, 12-14 ส.ค.60 20500บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
SHOPPING PEAKTRAM : ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน บิน FD
วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์
ชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรู
25-27, 26-28 ส.ค.60 13900บาท
28-30, 29-31 ก.ค.60 18900บาท
12-14 สิงหาคม 2560 18900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
HKG 4เมือง : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน บิน HX
เกาะลันเตา นั่งกระเช้า Ngping 360
20-23, 27-30 ก.ค.60 15999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
HKG Eiffel Tower : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน บิน CX
เยือน THE PARISIAN MACAO ขึ้นลิฟท์ชมวิวเกาะมาเก๊า ณ หอไอเฟล
ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย
1-4, 15-18 ก.ย.60 12999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
PROMOTION - CX : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน บิน CX
หมู่บ้านชาวประมง (อาหารทะเลสดๆ พร้อมน้ำจิ้มเลิศรส)
วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่
1-4, 4-7, 15-18, 17-20, 22-25 ส.ค./ 29 ส.ค.- 1 ก.ย./ 3-6 ก.ย.60 12221บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์

HKG Disney - CX : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน CX
HONGKONG DISNEYLAND
ช้อปปิ้งหลอหวู่ , นาธาน
4-6,18-20, 25-27 ส.ค. / 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 ก.ย.60 14900บาท
12-14 ส.ค.60 16900บาท
29-31 ธ.ค. / 30 ธ.ค.–1 ม.ค.61 / 31ธ.ค. – 2 ม.ค.61 19900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
HKG Disney - HX : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน HX
ท่องดินแดนแห่งความฝัน “ดีสนีย์แลนด์
ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT
21-23 ก.ค./ 04-06, 18-20, 25-27 ส.ค./ 01-03, 08-10, 22-24 ก.ย.60 16999บาท
28-30 ก.ค.60 17999บาท
11-13 ส.ค.60 17999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Disney + Peaktram : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์(เต็มวัน) 3วัน 2คืน บิน CX
นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค
เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นทั้งหมด 7 โซนแบบเต็มวัน
21-23, 28-30 ก.ค./ 18-20, 25-27 ส.ค./ 6-8, 7-9 ต.ค.60 18900บาท
11-13, 12-14 ส.ค.60 21900บาท
20-22, 21-23 ต.ค.60 21900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Disney Pro : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์(เต็มวัน) 3วัน 2คืน บิน CX
พิเศษ..เป็ดย่าง+ห่านพะโล้
นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต
22-24, 29-31 ก.ค. / 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค. / 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. 60 16999บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
HKG Disney CX : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์(เต็มวัน) 3วัน 2คืน บิน EK
สนุกสุดหรรษา กับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!!
ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์
อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
19-21, 26-28 ส.ค./ 01-03, 08-10, 15-17 ก.ย./ 03-05, 10-12, 17-19 พ.ย./ 15-17 ธ.ค.2560 16900บาท
03 – 05 ธ.ค. 2560 19900บาท
09 – 11 ธ.ค. 2560 19900บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..
Hongkong-Disney 2 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์(เต็มวัน) 3วัน 2คืน บิน CX
วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึงชมพุไฟ
4-6, 18-20, 25-27, 26-28 ส.ค.60 17999บาท
11-13, 12-14 ส.ค.60 20500บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ วันเดินทางอื่นๆ..


หน้าหลัก | บริษัททูยูทราเวล | ติดต่อเรา
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย | ทัวร์พม่า เขมร ลาว
| ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์สหรัฐอเมริกา แคนาดา

บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด : 32 ถ.พระรามที่2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
Tel: 02-898-3230 / Fax: 02-8985051 / Mobile: 089-4561126 , 086-9449440
Website: http://www.2utravel.com
Copyright © 2007-2017 ToyouTravel Co., Ltd.UIP Counter :
views : 266618